Хэнийх нь Муужгай Илүү Үнэтэй Вэ? | VALUE TEST EP.4

CVVLEN Халиун 2 өнөөдөр амьгүйгээс гадна амьтай зүйлийн үнийг таах болно. Хөтлөгч маань зочноо хожиж шийтгэж чадах болов уу? эсвэл өөрөө шийтгүүлэх болов уу? Хэн нь хожигдож хэрхэн шийтгүүлэхийг бичлэгээс үзээрэй. Дараагийн дугаар дээр хэнийг оролцуулмаар байна? Коммент хэсэгт бичиж…
0
(0)

CVVLEN Халиун 2 өнөөдөр амьгүйгээс гадна амьтай зүйлийн үнийг таах болно. Хөтлөгч маань зочноо хожиж шийтгэж чадах болов уу? эсвэл өөрөө шийтгүүлэх болов уу? Хэн нь хожигдож хэрхэн шийтгүүлэхийг бичлэгээс үзээрэй.

Дараагийн дугаар дээр хэнийг оролцуулмаар байна?
Коммент хэсэгт бичиж үлдээгээрэй.

FIND US ON INSTAGRAM:
https://www.instagram.com/vaddamagazine/

SPONSORED BY:
https://www.facebook.com/SandaraSparklingWine
https://www.instagram.com/sandarasparklingwine/

HOST:
https://www.instagram.com/cvvlen/

GUEST:
https://www.instagram.com/hainress/

LOCATION:
https://www.instagram.com/moffice_coworking/

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?