หัวข้อ Metaverse โดย คุณปิติภูมิ รักษ์ชูชีพ

ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เพจ ยินดีช่วยเหลือทุกๆท่าน https://www.facebook.com/InspiredbyOBEC **ท่านที่ลงทะเบียนไม่ทันสำหรับในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น.-17.30 น. ให้ท่านเข้ารับชมผ่าน youtube กดติดตามจะได้ไม่พลาดในกิจกรรมของ สพฐ. ** หลังจากกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยจะเปิดให้ท่านลงทะเบียน https://zhort.link/Kww อีกครั้งเพื่อจะส่งข้อมูลไปยัง E-mail ให้ท่านตอบคำถามและรับเกียรติบัตร
0
(0)

ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่เพจ ยินดีช่วยเหลือทุกๆท่าน https://www.facebook.com/InspiredbyOBEC
**ท่านที่ลงทะเบียนไม่ทันสำหรับในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น.-17.30 น. ให้ท่านเข้ารับชมผ่าน youtube กดติดตามจะได้ไม่พลาดในกิจกรรมของ สพฐ. ** หลังจากกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยจะเปิดให้ท่านลงทะเบียน https://zhort.link/Kww อีกครั้งเพื่อจะส่งข้อมูลไปยัง E-mail ให้ท่านตอบคำถามและรับเกียรติบัตร

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?