อนาคตของ ‘ศาสนา’ จะเป็นอย่างไรในโลก Metaverse | Metaverse Podcast EP.9

ศาสนาจะเป็นอย่างไรเมื่อโลก Metaverse มาถึง? . หลายๆ คนมักจะตั้งคำถามกับธุรกิจ ภาคส่วนต่างๆ ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่จาก Metaverse แต่อีกหนึ่งภาคส่วนที่น่าสนใจคือ "ศาสนา" ว่าการมาถึงของเทคโนโลยีจะส่งผลดี หรือผลเสียต่อศาสนาหรือไม่ . ทำให้ในพอดแคสต์ Metaverse EP. นี้ เราจะไปดูถึงเคสตัวอย่าง ของการนำศาสนาเข้าไปผนวกกับ Metaverse ว่าจะเป็นอย่างไร และมีผลลัพธ์อะไรบ้าง . . #missiontothemoon #missiontothemoonpodcast #metaverse ติดตาม Mission To The Moon Media ได้ที่ Website: https://bit.ly/3oHFe99 Facebook: https://bit.ly/32Oe4nW Twitter:…
0
(0)

ศาสนาจะเป็นอย่างไรเมื่อโลก Metaverse มาถึง?
.
หลายๆ คนมักจะตั้งคำถามกับธุรกิจ ภาคส่วนต่างๆ
ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่จาก Metaverse
แต่อีกหนึ่งภาคส่วนที่น่าสนใจคือ “ศาสนา”
ว่าการมาถึงของเทคโนโลยีจะส่งผลดี
หรือผลเสียต่อศาสนาหรือไม่
.
ทำให้ในพอดแคสต์ Metaverse EP. นี้
เราจะไปดูถึงเคสตัวอย่าง
ของการนำศาสนาเข้าไปผนวกกับ Metaverse
ว่าจะเป็นอย่างไร และมีผลลัพธ์อะไรบ้าง
.
.
#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast
#metaverse

ติดตาม Mission To The Moon Media ได้ที่

Website: https://bit.ly/3oHFe99
Facebook: https://bit.ly/32Oe4nW
Twitter: https://bit.ly/2TyBOH6
Blockdit: https://bit.ly/3jI0pEk
YouTube: https://bit.ly/2TyTXVg
TikTok: https://bit.ly/35Gq8aX
SoundCloud: https://bit.ly/3e4Tzax
Podbean: https://bit.ly/3oCqU1g
Spotify: https://spoti.fi/37MNajh
Apple Podcast: https://apple.co/3oK1JKy
Instragram: https://bit.ly/2OMR30a
Clubhouse: @mttmclub

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?