Co je sinus? Vysvětlení za 1 minutu | Doučování Dr. Matika

Chceš vědět kolik je sinus 90 stupňů nebo kolik je sinus Pí? Podívej se na naše 1minutové video a dozvíš se to. Další videa na www.drmatika.cz. Dr. Matika ti v tomto krátkém videu vysvětlí, proč obor hodnot sinu je mezi…
0
(0)

Chceš vědět kolik je sinus 90 stupňů nebo kolik je sinus Pí? Podívej se na naše 1minutové video a dozvíš se to.
Další videa na www.drmatika.cz.

Dr. Matika ti v tomto krátkém videu vysvětlí, proč obor hodnot sinu je mezi -1 a 1 a odpoví ti na tyto otázky:
Kolik je sinus 0 stupňů?
Kolik je sinus pi/2?
Kolik je sinus pi?
Kolik je sinus 270 stupňů?
Kolik je sinus 2pi?

Doučování matematiky online pomocí videí nebo virtuální třídy. Rychlá a snadná pomoc při problémech s matematikou. Příprava na maturitu a také přijímací SCIO zkoušky na gymnázium, střední a vysoké školy. Dr. Matika

https://drmatika.cz/
Sociální sítě:
https://www.facebook.com/drmatikaCZ/
https://www.instagram.com/dr.matika/

Facebookova skupina:
https://www.facebook.com/groups/387257551798397/

Software na analytickou geometrii: www.geogebra.org

Vysvětlení různých matematických problému rychle a jednoduše. Konzept: Učení se matematiky online pomocí krátkých videí. Videa jsou koncipována pro studenty od 5. třídy až po maturitu. I vysokoškoláci zde objeví dobrá videa. Videa jsou strukturovaná podle témat, aby vám to usnadnilo orientaci.
Doučování matematiky, Pomoc při řešení matemátických úloh, Pomoc s matikou, jednoduché vysvětlení, doučovatel, tutor, učitel, matematika, matika

Doučování matiky, pomoc s matikou, online, videokurs, video, dr. Michal Mašika, digitální doučování, virtuální třída, učitel, doučovací hodina, interaktivní hodina, připrava na maturitu, scio testy, státní maturita, petáková, kurz mateamiky, učit se, vysvětlení, pomoc s domácími úkoly, přípráva na příjímací zkoušky, příjímačky, maturita, opakování matematiky, vysoká škola, gymnázium, střední škola, písemka z matiky, funkce, lineární algebra, analytická geometrie, planimetrie, kombinatorika, komplexní čísla, rovnice a nerovnice, posloupnosti a řady, stereometrie, diferenciální a integrální počet

Problémy s matematikou nejsou u mě žádnou překážkou. Pomocí mých videí a online kurzů a streamu vám lehce vysvětlím různé matematické příklady. Navštěvuješ-li 5 třídu a výše a máš problémy s matikou, koukni se na moje matematická videa. Matemaika nebyla ještě nikdy tak lehká.
Kompletní středoškolská matematika vysvětlená lehce:
Analytická geometrie, vektory, vzdálenost bodů, střed úsečky, kartézská soustava souřadnic, rovina, přímka, parametrické vyjádření, poloha, číselná osa, normálový vektor, směrový vektor, stochastika, obecná rovnice, středová rovnice kružnice, elipsa, parabola, lineární funkce, pravděpodobnost, variace, průměr, odchylka, očekávaná hodnota, proměnná, podmíněná pravděpodobnost, gausova křivka, hypotéza, lineární algebra, matice, gausův algoritmus, funkce, integrál, derivace, extrémní body, maximum, minimum, pravidlo součinu, substituční metoda, čtverec, obdélník, krychle, kvádr, trojúhelník, kvadratická rovnice, kvadratická funkce, sinus, cosinus, goniometrie, tangents, jednotková kružnice, diskriminant, komplexní čísla, median, exponenciální funkce, logaritmická funkce, číselné obory, celá čísla, přirozená čísla, reálná čísla, množiny, podmnožina, algebraické výrazy, mnohočleny, mocniny, odmocniny, soustavy rovnic, nerovnice, neznáma ve jmenovateli, definiční obor, obor hodnot, součinový tvar, goniometrické funkce, posloupnosti, řady, aritmetická posloupnost, geometrická posloupnost, mnohoúhelníky, kružnice, geometrická zobrazení, tělesa, přímka, permutace, kombinace,
Online učení matematiky krátce a lehce. Ušetřete čas s našimi videi. Kdekoliv a kdykoliv, Dr. Matika

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?