De sinus in een rechthoekige driehoek (3 HAVO & 3 VWO)

Slagen voor je examen? Check: https://www.mathwithmenno.nl/ Volg Math with Menno op Instagram: https://www.instagram.com/mathwithmenno/?hl=nl Blij met mijn video’s? Doe een donatie via: https://www.mathwithmenno.nl/doneer In deze video bespreek ik wat de sinus is en hoe je de sinus kunt gebruiken in een…
0
(0)

Slagen voor je examen? Check: https://www.mathwithmenno.nl/
Volg Math with Menno op Instagram: https://www.instagram.com/mathwithmenno/?hl=nl
Blij met mijn video’s? Doe een donatie via: https://www.mathwithmenno.nl/doneer

In deze video bespreek ik wat de sinus is en hoe je de sinus kunt gebruiken in een rechthoekige driehoek. Deze video hoort bij hoofdstuk 7 van deel 2 van Getal en Ruimte voor 3 HAVO en bij hoofdstuk 7 van deel 2 van Getal en Ruimte voor 3 VWO.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

Tell us how we can improve this post?